Kurullar

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ) Baş Editör

Doç. Dr. Ergün Karaca (TÜ) Editör

Ceren Baykan (TÜ) Yayın Editörü

Uğur Alanyurt (MSGSÜ) Yardımcı Yayın Editörü

 

Onursal Yayın Kurulu / Honorary Editorial Board

Oktay Ekinci Onursal Başkan / Honorary Chief Editor (Vefat 2013)

Prof. Dr. Belkıs Dinçol (İÜ emekli)

Prof. Dr. Turan Efe (Şeyh Edebali Ü emekli)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İÜ emekli)

Prof. Dr. Nuran Şahin (Ege Ü emekli)

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (İÜ emekli)

Dr. Işık Şahin (TÜ emekli)

Dr. Aksel Tibet (İFEA İstanbul / Vefat 2019)

 

Alan Editörleri / Field Editors

Prof. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü) – Önasya Arkeolojisi Alan Editörü

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ) – Antik Çağ Arkeolojisi Alan Editörü

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü) – Antropoloji Alan Editörü

Prof. Dr. Hasan Peker (İÜ) – Hititoloji Alan Editörü

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ) – Sanat Tarihi Alan Editörü

Doç. Dr. Aliye Erol (İÜ) Nümizmatik Alan Editörü

Doç. Dr. Nil Orbeyi (MSGSÜ) – Mimarlık Alan Editörü

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İÜ) – Koruma Onarım Alan Editörü

Dr. Alper Yener Yavuz (Mehmet Akif Ersoy Ü) – Paleoantropoloji Alan Editörü

Mert Uğur Kara (TÜ) – İngilizce Dil Editörü

Sekreterya Kurulu / Secretariat Board

Didem Baş (TÜ), Coşkun Sivil (TÜ), Gamze Üsküplü Akgül (TÜ), Osman Vuruşkan (TÜ)

Dergimiz Academic Search Complete, EBSCO, Academic Journal Index, WorldCat ve ASOS gibi alan indekslerinde taranan “Alan İndeksleri Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergi” konumundadır ve Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/masrop) ve ana siteden (http://masrop.org/) eş zamanlı yayımlanmaktadır.

Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board

Unvan (Prof.; Doç.; Dr.) ve soyadı alfabetik / Title and surname, alphabetic

Prof. Dr. Sennur Akansel (TÜ)

Prof. Dr. Serdar Aybek (9 Eylül Ü)

Prof. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü)

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ)

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (İÜ)

Prof. Dr. Demet Binan (MSGSÜ)

Prof. Dr. Başak Boz (TÜ)

Prof. Dr. Özlem Çevik (TÜ)

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe (İÜ)

Prof. Dr. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Prof. Dr. Serra Durugönül (Mersin Ü)

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü)

Prof. Dr. Bekir Eskici (Gazi Ü)

Prof. Dr. Timur Gültekin (Ankara Ü)

Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir (Ege Ü)

Prof. Dr. Gül Işın (Akdeniz Ü)

Prof. Dr. Kaan İren (Muğla Sıtkı Koçman Ü)

Prof. Dr. Hatice Kalkan (Tekirdağ N. Kemal Ü)

Prof. Dr. Semiha Kartal (TÜ)

Prof. Dr. Necmi Karul (İÜ)

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem (MSGSÜ)

Prof. Dr. Gülriz Kozbe (Batman Ü)

Prof. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Ü)

Prof. Dr. Sevgi Lökçe (Atılım Ü

Prof. Dr. M. Sacit Pekak (Hacettepe Ü)

Prof. Dr. Hasan Peker (İÜ)

Prof. Dr. Gürcan Polat (Ege Ü)

Prof. Dr. Hamdi Şahin (İÜ)

Prof. Dr. Gülsün Umurtak (İÜ)

Prof. Dr. Ahmet Yaraş (TÜ)

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ)

Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı (Ankara Sosyal Bilimler Ü)

Doç. Dr. N. Çiçek Akçıl Harmankaya (İÜ)

Doç. Dr. Çiler Altinbilek Algül (İÜ)

Doç. Dr. Emma Louise Baysal (Ankara Ü)

Doç. Dr. Adnan Baysal (Ankara Ü)

Doç. Dr. Yener Bektaş (Ahi Evran Ü)

Doç. Dr. Yeşim Doğan (Ankara Ü)

Doç. Dr. Emre Erdan (AMÜ)

Doç. Dr. Cevdet Merih Erek (Gazi Ü)

Doç. Dr. Kenan Eren (MSGSÜ)

Doç. Dr. Melda Ermiş (İÜ)

Doç. Dr. Aliye Erol (İÜ)

Doç. Dr. Lale Doğer (Ege Ü)

Doç. Dr. Bülent Genç (Mardin Artuklu Ü)

Doç. Dr. İlkan Hasdağlı (TÜ)

Doç. Dr. Gökhan Kağnıcı (Katip Çelebi Ü)

Doç. Dr. Ergün Karaca

Doç. Dr. Erkan Konyar (İÜ)

Doç. Dr. Hüseyin Köker (Süleyman Demirel Ü)

Doç. Dr. Nil Orbeyi (MSGSÜ)

Doç. Dr. Aşkım Özdizbay (İÜ)

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Ü)

Doç. Dr. Müjde Peker (İÜ)

Doç. Dr. Deniz Sarı (Bilecik Şeyh Edebali Ü)

Doç. Dr. Nazire Papatya Seçkin (MSGSÜ)

Doç. Dr. Ayça Tiryaki (İÜ)

Doç. Dr. Özgür Turak (İÜ)

Doç. Dr. Murat Türkteki (Şeyh Edebali Ü)

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İÜ)

Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek (İÜ)

Doç. Dr. Derya Yalçıklı (Çanakkale 18 Mart Ü)

Doç. Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta (S. Demirel Ü)

Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt (İÜ)

Dr. Ahmet İhsan Aytek (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Dr. Mustafa Bilgin (Afyon Kocatepe Ü)

Dr. Baki Demirtaş (TÜ)

Dr. Öznur Gülhan (Ankara Ü)

Dr. Burcu Kırmızı (Yıldız Teknik Ü)

Dr. Serdar Mayda (Ege Ü)

Dr. Alptekin Oransay (Anadolu Ü)

Dr. Hüseyin Murat Özgen (MSGSÜ)

Dr. Feyzullah Şahin (İzmir Demokrasi Ü)

Dr. Veysel Tolun (ÇOMÜ)

Dr. Alper Yener Yavuz (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Dr. Fuat Yılmaz (TÜ)

Dr. S. Melike Zeren Hasdağlı (TÜ)