Kurullar

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ) Editör

Dr. Ergün Karaca (TÜ) Yardımcı Editör

Ceren Baykan (TÜ) Yayın Editörü

Uğur Alanyurt (MSGSÜ) Yardımcı Yayın Editörü

 

Onursal Yayın Kurulu / Honorary Editorial Board

Oktay Ekinci Onursal Başkan / Honorary Chief Editor (Vefat 2013)

Prof. Dr. Belkıs Dinçol (İÜ emekli)

Prof. Dr. Turan Efe (Şeyh Edebali Ü emekli)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İÜ emekli)

Prof. Dr. Nuran Şahin (Ege Ü emekli)

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (İÜ emekli)

Dr. Işık Şahin (TÜ emekli)

Dr. Aksel Tibet (İFEA İstanbul / Vefat 2019)

 

Alan Editörleri / Field Editors

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ) – Antik Çağ Arkeolojisi Alan Editörü

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü) – Antropoloji Alan Editörü

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ) – Sanat Tarihi Alan Editörü

Doç. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü) – Önasya Arkeolojisi Alan Editörü

Doç. Dr. Emma Louise Baysal (Ankara Ü) – İngilizce Dil Editörü

Doç. Dr. Hasan Peker (İÜ) – Hititoloji Alan Editörü

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İÜ) – Koruma Onarım Alan Editörü

Dr. Nil Orbeyi (MSGSÜ) – Mimarlık Alan Editörü

Dr. Alper Yener Yavuz (Mehmet Akif Ersoy Ü) – Paleoantropoloji Alan Editörü

 

Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board

Unvan (Prof.; Doç.; Dr.) ve soyadı alfabetik / Title and surname, alphabetic

 Prof. Dr. Serdar Aybek (Celal Bayar Ü)

Prof. Dr. Daniş Baykan

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (İÜ)

Prof. Dr. Demet Binan (MSGSÜ)

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe (İÜ)

Prof. Dr. Serra Durugönül (Mersin Ü)

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü)

Prof. Dr. Bekir Eskici (Gazi Ü)

Prof. Dr. Timur Gültekin (Ankara Ü)

Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir (Ege Ü)

Prof. Dr. Gül Işın (Akdeniz Ü)

Prof. Dr. Kaan İren (Muğla Sıtkı Koçman Ü)

Prof. Dr. Necmi Karul (İÜ)

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem (MSGSÜ)

Prof. Dr. Sevgi Lökçe (Atılım Ü)

Prof. Dr. M. Sacit Pekak (Hacettepe Ü)

Prof. Dr. Gürcan Polat (Ege Ü)

Prof. Dr. Hamdi Şahin (İÜ)

Prof. Dr. Gülsün Umurtak (İÜ)

Prof. Dr. Ahmet Yaraş (TÜ)

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ)

Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı (Ankara Sosyal Bilimler Ü)

Doç. Dr. Sennur Akansel (TÜ)

Doç. Dr. N. Çiçek Akçıl Harmankaya (İÜ)

Doç. Dr. Çiler Altinbilek Algül (İÜ)

Doç. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü)

Doç. Dr. Emma Louise Baysal (Ankara Ü)

Doç. Dr. Adnan Baysal (Ankara Ü)

Doç. Dr. Yener Bektaş (Ahi Evran Ü)

Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek (İÜ)

Doç. Dr. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Doç. Dr. Yeşim Doğan (Ankara Ü)

Doç. Dr. Emre Erdan (AMÜ)

Doç. Dr. Kenan Eren (MSGSÜ)

Doç. Dr. Melda Ermiş (İÜ)

Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay (İÜ)

Doç. Dr. Lale Doğer (Ege Ü)

Doç. Dr. İlkan Hasdağlı (TÜ)

Doç. Dr. Hatice Kalkan (Tekirdağ N. Kemal Ü)

Doç. Dr. Semiha Kartal (TÜ)

Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Ü)

Doç. Dr. Aşkım Özdizbay (İÜ)

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Ü)

Doç. Dr. Hasan Peker (İÜ)

Doç. Dr. Müjde Peker (İÜ)

Doç. Dr. Deniz Sarı (Bilecik Şeyh Edebali Ü)

Doç. Dr. Nazire Papatya Seçkin (MSGSÜ)

Doç. Dr. Ayça Tiryaki (İÜ)

Doç. Dr. Murat Türkteki (Şeyh Edebali Ü)

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İÜ)

Doç. Dr. Derya Yalçıklı (Çanakkale 18 Mart Ü)

Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt (İÜ)

Dr. Ahmet İhsan Aytek (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Dr. Mustafa Bilgin (Afyon Kocatepe Ü)

Dr. Baki Demirtaş (TÜ)

Dr. Cevdet Merih Erek (Gazi Ü)

Dr. Öznur Gülhan (Ankara Ü)

Dr. Gökhan Kağnıcı (Uşak Ü)

Dr. Burcu Kırmızı (YTÜ)

Dr. Hüseyin Köker (Süleyman Demirel Ü)

Dr. Nil Orbeyi (MSGSÜ)

Dr. Ergün Karaca

Dr. Serdar Mayda (Ege Ü)

Dr. Alptekin Oransay (Anadolu Ü)

Dr. Hüseyin Murat Özgen (MSGSÜ)

Dr. Feyzullah Şahin (İzmir Demokrasi Ü)

Dr. Alper Yener Yavuz (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Dr. Fuat Yılmaz (TÜ)

Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta (S. Demirel Ü)

Dr. S. Melike Zeren Hasdağlı (TÜ)