Kurullar

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ) Baş Editör

Doç. Dr. Ergün Karaca (TÜ) Editör

Ceren Baykan (TÜ) Yayın Editörü

Uğur Alanyurt (MSGSÜ) Yardımcı Yayın Editörü

Onursal Yayın Kurulu / Honorary Editorial Board

Oktay Ekinci Onursal Başkan / Honorary Chief Editor (Vefat 2013)

Prof. Dr. Belkıs Dinçol (İÜ emekli)

Prof. Dr. Turan Efe (Şeyh Edebali Ü emekli)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İÜ emekli)

Prof. Dr. Nuran Şahin (Ege Ü emekli)

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (İÜ emekli)

Dr. Işık Şahin (TÜ emekli)

Dr. Aksel Tibet (İFEA İstanbul / Vefat 2019)

Alan Editörleri / Field Editors

Prof. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü) – Önasya Arkeolojisi Alan Editörü

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ) – Antik Çağ Arkeolojisi Alan Editörü

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü) – Antropoloji Alan Editörü

Prof. Dr. Hasan Peker (İÜ) – Hititoloji Alan Editörü

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ) – Sanat Tarihi Alan Editörü

Doç. Dr. Aliye Erol (İÜ) – Nümizmatik Alan Editörü

Doç. Dr. Ümit Güder (Charles Ü / Prag) Arkeometri Alan Editörü

Doç. Dr. Nil Orbeyi (MSGSÜ) – Mimarlık Alan Editörü

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İÜ) – Koruma Onarım Alan Editörü

Doç. Dr. Alper Yener Yavuz (Mehmet Akif Ersoy Ü) – Paleoantropoloji Alan Editörü

Mert Uğur Kara (TÜ) – İngilizce Dil Editörü

Sekreterya Kurulu / Secretariat Board

Didem Baş (TÜ)

Coşkun Sivil (TÜ)

Gamze Üsküplü Akgül (TÜ)

Osman Vuruşkan (TÜ)

 

Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board

Unvan ve soyadı alfabetik / Title and surname alphabetic

Prof. Dr. Selim Ferruh Adalı (Ankara Sosyal Bilimler Ü)

Prof. Dr. Sennur Akansel (TÜ)

Prof. Dr. Serdar Aybek (9 Eylül Ü)

Prof. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü)

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ)

Prof. Dr. Yener Bektaş (Ahi Evran Ü)

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (İÜ)

Prof. Dr. Demet Binan (MSGSÜ)

Prof. Dr. Başak Boz (TÜ)

Prof. Dr. Özlem Çevik (TÜ)

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe (İÜ)

Prof. Dr. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Prof. Dr. Yeşim Doğan (Ankara Ü)

Prof. Dr. Serra Durugönül (Mersin Ü)

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü)

Prof. Dr. Bekir Eskici (Ankara HBVÜ)

Prof. Dr. Timur Gültekin (Ankara Ü)

Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir (Ege Ü)

Prof. Dr. Gül Işın (Akdeniz Ü)

Prof. Dr. Kaan İren (Muğla Sıtkı Koçman Ü)

Prof. Dr. Hatice Kalkan (Tekirdağ N. Kemal Ü)

Prof. Dr. Semiha Kartal (TÜ)

Prof. Dr. Necmi Karul (İÜ)

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem (MSGSÜ)

Prof. Dr. Gülriz Kozbe (Batman Ü)

Prof. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Ü)

Prof. Dr. Sevgi Lökçe (Atılım Ü)

Prof. Dr. M. Sacit Pekak (Hacettepe Ü)

Prof. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Ü)

Prof. Dr. Hasan Peker (İÜ)

Prof. Dr. Gürcan Polat (Ege Ü)

Prof. Dr. Nazire Papatya Seçkin (MSGSÜ)

Prof. Dr. Hamdi Şahin (İÜ)

Prof. Dr. Murat Türkteki (Şeyh Edebali Ü)

Prof. Dr. Gülsün Umurtak (İÜ)

Prof. Dr. Ahmet Yaraş (TÜ)

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ)

                                                                                                              

Doç. Dr. N. Çiçek Akçıl Harmankaya (İÜ)

Doç. Dr. Çiler Altinbilek Algül (İÜ)

Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek (Mehmet Akif Ersoy Ü) 

Doç. Dr. Emma Louise Baysal (Ankara Ü)

Doç. Dr. Adnan Baysal (Ankara Ü)

Doç. Dr. Mustafa Bilgin (Afyon Kocatepe Ü)

Doç. Dr. Emre Erdan (AMÜ)

Doç. Dr. Cevdet Merih Erek (Ankara HBVÜ)

Doç. Dr. Kenan Eren (MSGSÜ)

Doç. Dr. Melda Ermiş (İÜ)

Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan (Şeyh Edebali Ü)

Doç. Dr. Aliye Erol (İÜ)

Doç. Dr. Lale Doğer (Ege Ü)

Doç. Dr. Bülent Genç (Mardin Artuklu Ü)

Doç. Dr. Ümit Güder (Charles Ü / Prag)

Doç. Dr. İlkan Hasdağlı (TÜ)

Doç. Dr. Gökhan Kağnıcı (Katip Çelebi Ü)

Doç. Dr. Ergün Karaca (TÜ)

Doç. Dr. Erkan Konyar (İÜ)

Doç. Dr. Hüseyin Köker (SDÜ)

Doç. Dr. Alptekin Oransay (Anadolu Ü)

Doç. Dr. Nil Orbeyi (MSGSÜ)

Doç. Dr. Aşkım Özdizbay (İÜ)

Doç. Dr. Müjde Peker (İÜ)

Doç. Dr. Deniz Sarı (Bilecik Şeyh Edebali Ü)

Doç. Dr. Ayça Tiryaki (İÜ)

Doç. Dr. Özgür Turak (İÜ)

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İÜ)

Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek (İÜ)

Doç. Dr. Derya Yalçıklı (Çanakkale 18 Mart Ü)

Doç. Dr. Alper Yener Yavuz (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Doç. Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta (SDÜ)

Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt (İÜ)

Doç. Dr. S. Melike Zeren Hasdağlı (TÜ)

                                                                                                               

Dr. Handegül Canlı (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü) 

Dr. Baki Demirtaş (TÜ)

Dr. Öznur Gülhan (Ankara Ü)

Dr. Burcu Kırmızı (Yıldız Teknik Ü)

            Dr. Serdar Mayda (Ege Ü)

Dr. Hüseyin Murat Özgen (MSGSÜ)

Dr. Feyzullah Şahin (İzmir Demokrasi Ü)

Dr. Veysel Tolun (ÇOMÜ)

Dr. Fuat Yılmaz (TÜ)

–                                                                                   –

Cilt 18 Sayı 1   Nisan 2024   Hakemleri

Prof. Dr. Daniş Baykan (TÜ)

Prof. Dr. Gülgün Yılmaz (TÜ)

Doç. Dr. Aşkım Özdizbay (İÜ)

Doç. Dr. Müjde Peker (İÜ)

Doç. Dr. S. Melike Zeren Hasdağlı (TÜ)

Dr. Esin Benian (TÜ)

Dr. Baki Demirtaş (TÜ)

Dr. Banu Görkem Erdoğan (TÜ)

Dr. Esen Kaya (Afyon Kocatepe Ü)