Kurullar

Kurucu ve Onursal Başkan / Founder and Honorary Chief Editor

Oktay Ekinci (1952 / Vefat 15 Ekim 2013)

Yayın Kurulu / Editorial Board

Başkan / Editor

Prof. Dr. Daniş Baykan (Trakya Ü.)

Yardımcı Başkan / Deputy Editor

Dr. Ergün Karaca (Trakya Ü.)

Düzenleme ve Dizgi / Redaction and Editing

Ceren Baykan (Trakya Ü.)

İngilizce Düzenleme / English Redaction

Doç. Dr. Emma Louise Baysal (Trakya Ü.)

Elektronik Sayfa Sorumlusu / Webmaster

Uğur Alanyurt (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.)

Onursal Yayın Kurulu / Honorary Editorial Board

Prof. Dr. Belkıs Dinçol (İstanbul Ü. emekli)    

Prof. Dr. Turan Efe (Bilecik Şeyh Edebali Ü. emekli)

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Ü. emekli)         

Prof. Dr. Nuran Şahin (Ege Ü. emekli)

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (İstanbul Ü. emekli)           

Dr. Aksel Tibet (İFEA İstanbul / Vefat 26 Ocak 2019)

Dr. Işık Şahin (Trakya Ü. emekli)

 

Yayın Kuruluna ilaveten / In addition to the Editorial board

Yayın Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board

Ünvan (Prof.; Doç.; Dr.) ve soyadı alfabetik / Title and surname, alphabetic

Prof. Dr. Sümer Atasoy (Karabük Ü. emekli) Prof. Dr. Serdar Aybek (Celal Bayar Ü.)

Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (İstanbul Ü.)                     Prof. Dr. Demet Binan (Mimar Sinan G.S.Ü.)

Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe (İstanbul Ü.)                     Prof. Dr. Serra Durugönül (Mersin Ü.)

Prof. Dr. Bekir Eskici (Gazi Ü.)                                         Prof. Dr. Timur Gültekin (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir (Ege Ü.)                            Prof. Dr. Gül Işın (Akdeniz Ü.)

Prof. Dr. Necmi Karul (İstanbul Ü.)                                Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem (Mimar Sinan G.S.Ü.)

Prof. Dr. Sevgi Lökçe (Atılım Ü.)                                     Prof. Dr. M. Sacit Pekak (Hacettepe Ü.)                                                       

Prof. Dr. Gürcan Polat (Ege Ü.)                                        Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Hamdi Şahin (İstanbul Ü.)                               Prof. Dr. Gülsün Umurtak (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Ahmet Yaraş (Trakya Ü.)                                  Doç. Dr. Sennur Akansel (Trakya Ü.)

Doç. Dr. Çiler Altinbilek Algül (İstanbul Ü.)                 Doç. Dr. Atilla Batmaz (Ege Ü.)

Doç. Dr. Adnan Baysal (Trakya Ü.)                                 Doç. Dr. Yener Bektaş (Ahi Evran Ü.)

Doç. Dr. Fatma Banu Uçar Çakan (İstanbul Ü.)           Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu Uzbek (İstanbul Ü.)         

Doç. Dr. Cevdet Merih Erek (Gazi Ü.)                            Doç. Dr. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy Ü.)                  

Doç. Dr. Yeşim Doğan (Ankara Ü.)                                 Doç. Dr. Kenan Eren (Mimar Sinan G.S.Ü.)                            

Doç. Dr. Melda Ermiş (İstanbul Ü.)                                Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay (İstanbul Ü.)           

Doç. Dr. Lale Doğer (Ege Ü.)                                             Doç. Dr. İlkan Hasdağlı (Trakya Ü.)                                     

Doç. Dr. Semiha Kartal (Trakya Ü.)                                Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Ü.)  

Doç. Dr. Aşkım Özdizbay (İstanbul Ü.)                         Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk (Marmara Ü.)                                       

Doç. Dr. Hasan Peker (İstanbul Ü.)                                Doç. Dr. Müjde Peker (İstanbul Ü.)      

Doç. Dr. Ayça Tiryaki (İstanbul Ü.)                                Doç. Dr. Murat Türkteki (Bilecik Şeyh Edebali Ü.)  

Doç. Dr. Derya Yalçıklı (Çanakkale 18 Mart Ü.)          Doç. Dr. Gülgün Yılmaz (Trakya Ü.)

Dr. Ahmet İhsan Aytek (Mehmet Akif Ersoy Ü.)         Dr. Baki Demirtaş (Trakya Ü.)

Dr. Öznur Gülhan (Ankara Ü.)                                        Dr. Burcu Kırmızı (Mimar Sinan G.S.Ü.)       

Dr. Hüseyin Köker (Süleyman Demirel Ü.)                  Dr. Serdar Mayda (Ege Ü.)  

Dr. Nil Orbeyi (Mimar Sinan G.S.Ü.)                             Dr. Alptekin Oransay (Anadolu Ü)                         

Dr. Hüseyin Murat Özgen (Mimar Sinan G.S.Ü.)        Dr. Deniz Sarı (Bilecik Şeyh Edebali Ü.)     

Dr. Feyzullah Şahin (İzmir Demokrasi Ü.)                   Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta (Süleyman Demirel Ü.)  

Dr. Fuat Yılmaz (Trakya Ü.)                                            Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt (İstanbul Ü.)                 

Dr. S. Melike Zeren Hasdağlı (Trakya Ü.)