Yayın İlkeleri

MASROP E-Dergi YAYIN İLKELERİ

 

  • Yazarlar ulusal, uluslararası geçerlilikteki genel etik kurallara; yazı ve görsellerde araştırma ile yayın etiğine uyumalıdır.
  • MASROP E-Dergi’de yayımlanacak yazılar; arkeoloji, sanat tarihi, restorasyon, mimarlık ile bu bilim dallarıyla ilişkili çeşitli disiplinlerde yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. Her sayıda ayrıca, değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla başka bir yerde yayımlanmamış sempozyum bildirileri ile derleme, çeviri ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilir. Bildirilerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çeviri yazılarda çevirisi yapılan özgün metin de gönderilmelidir.
  • Makalelerin MASROP E-Dergi’de yayımlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Yazarlar dergiye gönderdikleri makalenin özgün olduğunu, başka dilde dahi olsa makalenin daha önce yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu taahhüt etmiş olurlar. Sunulmuş fakat yayınlanmamış bildiriler, künye vermek şartıyla yayınlanabilir.
  • Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile MASROP E-Dergi’de yayımlanmak üzere kabul edilebilir. Yayınlanmak üzere verilen makale eğer yazarın bir tezinden (lisans, yüksek lisans veya doktora) üretilmişse bunun başlığa veya ilk paragraf cümlelerinden birine konulacak dipnot ile açıklanması gerekmektedir.
  • Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı MASROP E-Dergi’ye aittir; başka bir yerde yayımlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar/Yazarlar makalenin yayımlanmasına izin verdiklerine dair onay vermelidirler.
  • MASROP E-Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesidir.
  • Etik Kurul onayı gerektiren çalışmalarda (örneğin deneysel çalışmalarda canlı hayvan kullanımı veya sosyal sınıf anketleri gibi), Etik Kurul onayına dair belge gönderilmesi ve makalede de Etik Kurul onayı alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
  • Kurallar dâhilinde dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen yazı içeriklerinin ve görsellerin bilimsel / etik sorumluluğu yazara aittir. Bunun yanı sıra yazılar Turnitin ve benzeri programlarda da taranarak kontrol edilecektir. Dergiye yazı gönderen bir yazar makalelerin yayınlanmama hakkının editör, yayın kurulu üyeleri ve hakemlerde saklı olduğunu ve onlardan gelecek değişiklik, düzeltme ve ilaveleri yapmayı taahhüt etmiş sayılır.

Yayın İlkeleri indir…