Yazım Kuralları

MASROP E-Dergi MAKALE YAZIM KURALLARI

 

MASROP E-Dergisine gönderilen makaleler, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili temel alınarak hazırlanmış aşağıdaki yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Yazım kurallarının yetersiz kalması durumunda APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı sürüm olmalıdır.

Sayfa Düzeni

E-Dergimizin sayfa sınırlaması olmayıp 20 adedi aşmayan görselle makul ölçülerdeki makaleler değerlendirilebilmektedir.

Yazılar Microsoft Word programında yazılmalı ve kâğıt boyutu 16×24 (Dikey), üst kenar boşluğu 2,5 cm, alt kenar boşluğu 2,5 cm, sağ kenar boşluğu 2,5 cm, sol kenar boşluğu 2,5 cm olmalıdır.

Sayfada metin kutusu ve bölüm sonu sekmeleri olmamalıdır.

Yazarların Adı ve Adresi

Yazar/yazarlar adı soyadı ile birlikte unvan, çalıştığı kurum, e-posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir.

Öz ve Anahtar Kelimeler

Her araştırma makalesi için verilmesi gerekli Türkçe ve İngilizce özler en az 100 en fazla 250 kelime arasında olmalı, beş anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) verilmelidir. Türkçe ve İngilizce öz ve anahtar kelimeler sadece araştırma makaleleri için geçerli olup kitap tanıtımlarını kapsamamaktadır.

Makale Metni

Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, tek satır aralıklı ve çift yana yaslı yazılmalıdır. Metin 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır.

Metinde alt çizgi kullanılmamalıdır.

Kullanılan terimlerin Türkçe veya Türkçeleştirilmiş olması tercih edilmelidir.

Metin içinde zorunlu kullanılan yabancı sözcük ve terimler italik olarak yazılmalıdır örneğin ‘in situ’.

Dönemsel adlar (Antik Çağ, Eskiçağ, Roma İmparatorluk Dönemi, Tunç Çağı, Selçuklu Dönemi, Geç Antik Çağ); bölge adları (örnek: Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Asya); yer, coğrafya ve kurum adları (örnek: Asya, Karadeniz Bölgesi, Atatürk Bulvarı, Meriç Nehri, Trakya Üniversitesi); üslup adları (örnek: Gotik mimarlık, Dor düzeni) ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Metin İçi Başlıklar

Makalede, ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar 12 punto/koyu (bold) olmalıdır. Başlıkların kelimelerinin sadece ilk harfleri büyük olmalı, sayfada sola yaslanmalı ve numaralandırılmamalıdır.

Atıf

MASROP E-Dergi’de bibliyografik referanslar metin içerisinde olmalıdır. Buna karşın metin akışının bozulacağı durumlarda (örneğin çok sayıda yayına gönderme veya kaynak tartışılması ve yorumu gibi durumlarda), ek bilgi ve tanım aktarımlarında dipnot sistemi kullanılabilir.

Yazarların çift soyadı olması durumunda kendi kullandığı sırayla her ikisi de aralarında işaretleme olmadan kullanılır.

Aynı konuya birden fazla atıf yapılması durumunda, kullanılan kaynakçalar tarih sırasına ve aynı tarihtekiler ise isme göre alfabetik sıralanmalı, aralarında “;” kullanılmalıdır.

Örnek: Yaraş ve Baykan 2005: 51-62; Fazlıoğlu 2009a: 465; Özdoğan 2015: 473

Aynı soyadı taşıyan farklı yazarların çalışmalarına atıf yapılması durumunda yazarların adlarının ilk harfleri, yıllar farklı olsa bile tüm atıflarda kullanılır.

Örnek: D. Baykan, 2012: 25; C. Baykan 2014,: 50.

Baykan 2012     Baykan, D., Allianoi Tıp Aletleri / Surgical Instruments From Allianoi, Studia ad Orientem Antiquum (SOA) 2,  İstanbul, 2012.

Baykan 2014     Baykan, C., Toprak Altı Cam Buluntuların Koruma ve Onarımı, İstanbul, 2014.

Tek Yazarlı Atıf: Yazar, Editör veya çeviren sayısı tek ise; Yazar Soyadı Tarih: sayfa/levha.

Örnek: Özdoğan 2015: 473, resim 7.

İki Yazarlı Atıf: Yazar, Editör veya çeviren sayısı iki ise soyadları arasında “ve” yazılır. 1. Yazar Soyadı ve 2. Yazar Soyadı Tarih: sayfa/levha.

Örnek: Yaraş ve Baykan 2005: 51-62.

Üç Yazarlı Atıf: Yazar, Editör veya çeviren sayısı üç ise ilk iki yazar soyadından sonra “ve” üçüncü yazar soyadı yazılır. 1. Yazar Soyadı, 2. Yazar Soyadı ve 3. Yazar Soyadı Tarih: sayfa/levha.

Örnek: Yaraş, Baykan ve Karaca 2008: 71-84

Üçten Fazla Yazarlı Atıf: Yazar, Editör veya çeviren sayısı üçten çok ise ilk soyadı sonrasında “vd.” (ve diğerleri kısaltması) gelir.

Örnek: Tulunay vd. 2017: 331-358

İnternet Sayfasına Atıf: Uzantı 1

Kaynakçada: Uzantı 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Allianoi

KAYNAKÇA

Kaynakça Antik Kaynaklar, Modern Kaynaklar ve Elektronik Kaynaklar şeklinde sınıflandırılmalıdır.

Metin içinde yapılan atıfların kaynaklarına daha kolay ulaşılabilmesi için yayından önüne yazılmalıdır.

Örnek:  Baykan, 2012: 25.

Baykan 2012     Baykan, D., Allianoi Tıp Aletleri / Surgical Instruments From Allianoi, Studia ad Orientem Antiquum (SOA) 2,  İstanbul, 2012.

Antik Kaynaklar

Antik kaynak kısaltmaları için “Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike 1, Deutscher Taschenbuch, Münih, 1979, XXI-XXVI” listesi, kabul edilen uluslararası standarttır.

Araştırma metninde kısaltmalar kullanılmalı (Strab. VII. 48) ve açık halleri kaynakçada verilmelidir.

Strab.             Strabon, Geōgraphiká

Geographika Anadolu Kitap XII-XIII-XIV Kitaplar Antik Anadolu Coğrafyası, A. Pekman Çev., İstanbul, 1987.

Geographika (The Geography of Strabon), Çev. H. L. Jones, Londra, 1957.

Modern Kaynaklar

Kullanılan kaynakların bilgileri, metnin sonunda yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak düzenlenen kaynakça bölümünde sıralanmalıdır.

Aynı yazarın birden fazla eseri kullanıldığında, yazarın (yazarların) çalışmaları kronolojik olarak eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.

Kitap ve dergi isimleri italik harfler kullanılarak yazılmalıdır.

Kaynakçada yer verilen çalışmaların birden fazla yazarı var ise, her birinin soyadı ve adının baş harfleri bilgisine yer verilmelidir.

Örnek: Yaraş, A., Baykan D.ve Karaca E., …

Kaynakçada yer verilen çalışmaların birden fazla editörü var ise, her birinin soyadı ve adının baş harfleri bilgisine yer verilmelidir.

Örnek: Ed. Şimşek, C., Duman, B. ve Konakçı, E., ….

DOI numarası mevcutsa kaynağın en son kısmına yazılır.

Aynı yazarın aynı yıldan birden çok yayını varsa basım yılı yanına “a, b, c” harf ilaveleriyle ayırt edilmesi sağlanır:

Örnek:

Fazlıoğlu 2009a   Fazlıoğlu, İ. “Damlıboğaz Finds: Inland Carian Archaic Pottery and Related Regions”, Rumscheid, F. (ed.), Die Karer und die Anderen, Bonn, 2009a, 463-477.

Fazlıoğlu 2009b   Fazlıoğlu, İ., “Erken Çocuklukta Müze ve Eğitim”, Fazlıoğlu, Y. (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, İstanbul, 2009b, 325-340.

Latin alfabesi ile yazılmayan kaynaklar (Yunan ve Kiril Alfabesi gibi) Latin harflerine dönüştürülerek yazılmalıdır.

Örnek:

Nikov, K., Сивата монохромна керамика от Аполония, Фабер, 2012.

Nikov, K., Grey Monochrome Pottery from Apollonia Pontica, Veliko Tarnovo, 2012.

Kaynak gösterirken sırasıyla aşağıdaki referans modelleri kullanılmalıdır.

Monografi Kitap

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, Kitap Adı, (varsa ait olduğu seri), Basım Yeri, Yıl.

Örnek:

Baykan 2012     Baykan, D, Allianoi Tıp Aletleri / Surgical Instruments From Allianoi, Studia ad Orientem Antiquum (SOA) 2, İstanbul, 2012.

Kitapta Bölüm (kongre, bildiri, sempozyum ve çalıştay kitapları dahil)

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, “Makale Adı”, Editörün Soyadı, Adının Baş Harfi (Ed.), Kitap Adı, Basım Yeri, Yıl, sayfalar.

Örnek:

Fazlıoğlu 2009     Fazlıoğlu, İ., “Damlıboğaz Finds: Inland Carian Archaic Pottery and Related Regions”, Ed. Rumscheid, F. Die Karer und die Anderen, Bonn, 2009, 463-477.

Yaraş ve Baykan 2005 Yaraş, A. ve Baykan, D., “2003 Yılı Allianoi Kazısı”, KST, 26.2, 2005, 51-62.

Özdoğan 2015 Özdoğan, M., “Höyük – Höyükleşme ve Höyükleri Tanımak”, Ed. Şimşek, C., Duman, B. ve Konakçı, E., Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan. İstanbul, 2015, 471-484.

Süreli Yayınlar

Süreli yayınların adlarının kısaltılmadan yazılması tercih edilir. Mutlaka kısaltma kullanılmak isteniyorsa aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilecek Alman Arkeoloji listesine uyulması beklenir.

https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, “Makale Adı”, Süreli Yayın Adı, Sayısı (Cilt), Yıl, Sayfa/Levha.

Örnek:

Sayılı Dergi: Tulunay 1998    Tulunay, E. T., “Pelops statt Apollon? Ein neuer Deutungsvorschlag für die mittlere Figur im Westgiebel des Zeustempels in Olympia”, Istanbuler Mitteilungen 48, 1998, 453-460.

Cilt ve Sayılı Dergi: Fıratlı 1965        Fıratlı, N., “İstanbul’un Yunan ve Roma Mezar Stelleri”, Belleten 114.29, 1965, 263-323.

Çeviri Kitap

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, Kitabın Ad, Çev. Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Baskı Yeri, Yıl.

Örnek:

Howgego 1988           Howgego, C. Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, Çev. O. Tekin, İstanbul, 1998.

Yayınlanmamış Tezler

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, Tez Adı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Üniversitesin Bulunduğu Yer, Tarih.

Örnek:

Karaca 2009               Karaca, E, Allianoi Kemik Eserleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2009.

Ansiklopedi Maddesi

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, “Madde adı”, Ansiklopedi adı, Cilt, Tarihi, Basım yeri, Yıl,  sayfalar.

Örnek:

Tulunay 1997      Tulunay, E. T., “Hermogenes”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1997, 778-779.

Elektronik Kaynaklar

Basılısı olan veya basılıyor gibi dizgiye sahip olan E-Dergi makaleleri

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri, “Makale Adı”, E-Dergi Adı, Sayısı, Yıl, Sayfa/Levha.

Örnek:

Fidan 2012          Fidan, E., “Küllüoba İlk Tunç Çağı Mimarisi”, MASROP E- Dergi Sayı, 7, 2012, 1-44.

Diğer elektronik kaynak gösterimleri: Uzantıların genellikle çok uzun dizgilerden oluşması nedeniyle okuyucunun rahatlığı da düşünülerek metin içerisinde kullanım sırasına göre “(uzantı 1)”, “(uzantı 2)” şeklinde belirtilmelidir. Modern Kaynaklar’dan sonra “Elektronik Kaynaklar” başlığı altında öncelikle Basılısı olan veya basılıyor gibi dizgiye sahip olan E-Dergi makaleleri alfabetik olarak verildikten sonra uzantılar da metin içi sıra numarasıyla ard arda dizilmelidir.

Uzantı 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Allianoi

GÖRSELLER

Görsellerin çözünürlüğü en az 300 pixel/inch JPEG veya TİF formatında olmalıdır.

Görseller yazar dizgi tercihini göstermesi açısından metin içerisinde ya da metnin ardından levha halinde verilebilir. Ancak yazar tarafından seçilen görsel dizgisi makale içinde tutarlılık göstermelidir.

Görsel olarak kullanılan harita, plan, fotoğraf ve çizimlerin sınıflandırma ayrımı gözetmeksizin hepsinin “Resim” olarak belirtilmesi gereklidir. Yazı genelinde birden çok tablo kullanımı söz konusuysa bu durumda tablolar ayrıca numaralandırılabilir.

Görsellerin altındaki açıklama bir satır ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Cümle halinde ve iki satırdan fazla ise görsel altında büyük harf kullanımına gerek yoktur.

Örnek:           Resim 1.  Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc

Ana metinin sonunda görseller (fotoğraf, çizim, çizelge vs.) ve tabloların alt yazıları ve varsa alıntı yerleri liste halinde belirtilmelidir.

Örnek:          Resim 1.  Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc (Özdoğan 2015, resim 7)

Resim 2.  Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc (Nif Dağı Kazı Arşivi)

Tablo 1.  Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc (Yazar Soyadı, Tarih, tablo 1)

Tablo 2.  Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc (Yazar tarafından oluşturulmuştur.)

KISALTMALAR

Metin içerisinde kullanılan atıf kısaltmaları, ulusal (TDK) ve uluslararası standartlar (cm, m, mm, g gibi) haricinde; özellikle kişiden kişiye değişen Numara, yüzyıl, bakınız gibi kelimelerin açık kullanılması karışıklıkları önleyecektir.

Metin içinde Milattan Önce, Milattan Sonra gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında (örnek: İsa’dan/Milattan Önce için M.Ö.; İsa’dan/Milattan Sonra için M.S.) kısaltma kullanılmadan açık yazılmalıdır.

Metinde sık geçen (on kez ve üzerinde) adlandırmalar, ilkinde açık yazılıp yanında kısaltması parantez içinde belirtildikten sonra metnin devamında kısaltma olarak kullanılmaya devam edilebilir; örneğin Türk Dil Kurumu (TDK). Dönem adlandırmalarının da kısaltılmaması uygundur. Eğer metin içinde kısaltma kullanılmışsa liste halinde metin sonunda verilmelidir.

Yazım Kuralları indir…