Amaç

AMAÇ

Derginin amacı; arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, restorasyon ana alanlar olmak üzere tarih, antropoloji gibi yakın disiplinlerde bilimsel kıstaslarla hazırlanmış derleme, özgün araştırma, rapor ve tanıtım (yayın, sempozyum, laboratuvar gibi) türündeki Türkçe makalelerle ortak çalışma alanları olan bu bilim dalları konusundaki yayınların arttırılmasına katkı sağlamaktır.