Andron_ve_Symposion_MASROP

Cilt 1-5 Sayı 1-6 2007-2011 ISSN:1307-4008

Sayın Oktay Ekinci’nin Yayın Kurulu Başkanlığında
2007-2012 Arasında Yayımlanmış MASROP E-Dergi Makaleleri

Alanyurt 2009:    Alanyurt, Uğur, “Türkiye’de Koruma ve Onarım Üzerine Analiz”, MASROP E-Dergi Sayı 4, 2009, 29-55.

Makale Linki…

Azizov 2008:       Azizov, Anar, “Türk Konut Mimarisi İle Anıtsal Mimari Arasındaki Tasarım İlişkiler”, MASROP E-Dergi Sayı 3, 2008, 1-18.

Makale Linki…

Baykan 2007:      Baykan, Daniş, “Andron ve Symposion Olgusunun Sosyo-Kültürel Nedenleri, Sosyal Yaşama Yansımaları ve İşleyişi”, MASROP E-Dergi Sayı 1, 2007, 1-6.

Makale Linki…

Efe 2012:               Efe, Turan, “(Sunu/Önsöz) Küllüoba Kazıları ve Batı Anadolu Tunç Çağları Üzerine Yapılan Araştırmalar”, MASROP E- Dergi Cilt 6 Sayı 7, 2012, iii-vii.

Makale Linki…

Fidan 2012:          Fidan, Erkan, “Küllüoba İlk Tunç Mimarisi”, MASROP E-Dergi Cilt 6 Sayı 7, 2012, 1- 44.

Makale Linki…

Genç 2010:           Genç, Uğur, “Müzelerde Bütüncül Yaklaşım Denemesi: Aynı Bütünün Parçalarını Sergileyen Müzeler İçin Bir Uygulama Örneği”, MASROP E-Dergi Sayı 5, 2010, 1-14.

Makale Linki…

Gündem 2012:     Gündem, Can Yümni, “The Subsistence Economy in Inland Northwestern Anatolia During the Chalcolithic and Early Bronze Age”, MASROP E-Dergi, Cilt 6 Sayı 7, 2012, 250-300.

Makale Linki…

Karaca 2007:      Karaca, Ergün, “Aleksandreia Troas’da Opus Reticulatum Tekniği”, MASROP E-Dergi Sayı 2, 2007, 1-10.

Makale Linki…

Omar 2011:          Omar, Ali Taha, “The Elimination Of The Rising Damp From The Walls İn Old Buildings”, MASROP E-Dergi Sayı 6, 2011, 1-25.

Makale Linki…

Sarı 2012:            Sarı, Deniz, “İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’nun Kültürel ve Siyasi Gelişimi”, MASROP E-Dergi Cilt 6 Sayı 7, 2012, 112-249.

Makale Linki…

Türkteki 2012:   Türkteki, Murat, “Batı ve Orta Anadolu’da Çark Yapımı Çanak Çömleğin Ortaya Çıkışı ve Yayılımı”, MASROP E- Dergi Cilt 6 Sayı 7, 2012, 45-111.

Makale Linki…

Ünan 2009:        Ünan, Serdar, “Samsun-Dondortepe (Hacı İsmail) Tümülüsü”, MASROP E-Dergi Sayı 4, 2009, 1-28.

Makale Linki…

Yavuz 2009:       Yavuz, Alper Yener, “Zooarkeoloji ve Arkeolojik Araştırmalarda Önemi”, MASROP E-Dergi Sayı 4, 2009, 64-70.

Makale Linki…

Yeşilova 2009:   Yeşilova, Hande, “Allianoi Antik Ilıcası’nda Üretilen Erken Bizans Dönemi Günlük Kullanım Kapları”, MASROP E-Dergi Sayı 4, 2009, 56-63.

Makale Linki…

Bir cevap yazın