Cilt 14 Sayı 1-2 Nisan – Kasım 2020

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye                                                                                             ii

MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board                                                 iii

MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board                             iv

Sayı Hakemleri                                                                                                             v

İçindekiler                                                                                                                    vi

Editörden                                                                                                                    vii

Sevingül Bilgin                                                                                                       1-32
Bilecik’te Bir Höyük Yerleşmesi: Arıcaklar
Arıcaklar, A Settlement Mound In Bilecik

Fırat Girengir                                                                                                        33-46
Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşiminde Bulunan Dokuma Tezgâhı Ağırlıkları
The Loom Weights from the Nif Mountain Ballıcaoluk Settlement

Hacer Sancaktar – Kudret Sezgin                                                                      47-91
Yozgat İli Geç Demir Çağından Geç Antik Çağ’a Kadar Kaleler ve Savunma Yapıları
Fortress Settlements and Defense Structures from Late Iron Age to Late Antiquity in Yozgat Province