Cilt 13.2 Kasım 2019

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye                                                                                                  ii

MASROP E-Dergi Yayın ve Yayın Danışma Kurulu                                                 iii

Bu Sayının Hakemleri                                                                                                     iv

İçindekiler                                                                                                                           v

Editörden                                                                                                                             vi

Araştırma Makalesi

Uğur Alanyurt – Bekir Eskici                                                                                        1-19

Archeometric Investigations of Tophane Pavilion Construction Materials

Derleme Makale

Bilcan Gökce                                                                                                                        20-52

Notes on the Prisoners of War in the Neo-Assyrian Kingdom

Haber

Atilla Batmaz                                                                                                                       53-56