Cilt 13.1 Nisan 2019

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye Bilgileri                                                                                                                                              ii

MASROP E-Dergi Yayın ve Yayın Danışma Kurulları                                                                                                           iii

Bu Sayının Hakemleri                                                                                                                                                                   iv

İçindekiler                                                                                                                                                                                          v

Editörden                                                                                                                                                                                           vi

İstanbul Arkeologlar Derneği’nin Karabel Anıtının Tahribiyle İlgili Basın Açıklaması                                              vii

Araştırma Makaleleri

Daniş Baykan                                                                                                                                                                                    1-15

Allianoi’dan Sağlık Kültüne İlişkin Metal Buluntu Örnekleri

Examples of Metal Finds From Allianoi Related to the Health Cult

Gülşah Günata                                                                                                                                                                                   16-29

Klaros’tan “Ghidici Tipi” Bronz Pandantifler

“Ghidici Type” Bronze Pendants from Klaros

Mesut Yılmaz – Bekir Eskici – Mevlüt Eliüşük – M. Serdar Akgönül – Y. Selçuk Şener                                           30-51

Hasankeyf Mardinike Külliyesi Kalıntılarının Sağlamlaştırılması Ve Su Altında Korunmasına Yönelik Uygulama Çalışmaları

Work on the application of reinforcement and underwater conservation techniques to the remains of the Hasankeyf Mardinike Social Complex

Müjde Peker                                                                                                                                                                                   52-61

İzmir Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimindeki Hellenistik Konuta İlişkin İlk Değerlendirmeler

Preliminary Results relating to the Hellenistic House in the Izmir Nif Mountain Ballıcaoluk Settlement

Uğur Genç                                                                                                                                                                                           62-73

Askeri Müze Koleksiyonunda Mimar Sinan’a Atfedilen Pergel

A set of compasses attributed to Mimar Sinan in the collection of the Military Museum