Cilt 12.2 – Kasım 2018

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye                                                                                                              ii

MASROP E-Dergi Yayın ve Yayın Danışma Kurulu                                                              iii

Bu Sayısının Hakemleri                                                                                                               iv

İçindekiler                                                                                                                                        v

Sunuş                                                                                                                                                 vi

Araştırma Makaleleri

Fındık, Betül                                                                                                                                    1-15

Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Çekirdekleri

Ilısu Dam Lake Area Cores of Paleolithic Age

 

Kızılarslanoğlu, H. Asena – Aytek, Ahmet İhsan                                                                    16-44

Elaiussa Sebaste Üretimi “Geç Roma 1” Amforalarının Geleneksel Tipoloji ve Geometrik Morfometrik Analizlerle Değerlendirilmesi

The Traditional Typological and Geometric Morphometric Assessment of the “Late Roman 1” Amforas from Elaiussa Sebaste

 

Sevim Erol, Ayla – Yavuz, Alper Yener – Aytek, Ahmet İhsan                                              45-57

Patara İnsanlarında Bir Diş Varyasyonu: Supernumerary Premolar Diş ve Antropolojik Önemi

A Tooth Variation in Patara People: Supernumerary Premolar Teeth and Their Anthropological Importance

 

Tarhan, Erhan – Mayda, Serdar – Yavuz, Alper Yener – Sevim Erol, Ayla                            58-69

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Müzesi’nde Bulunan Çorakyerler Suidae Materyallerinin Revizyonu

Revision of the Çorakyerler Suidae Materials in the Palaeontological Museum of the University of Zurich

 

Yavuz, Alper Yener – Tarhan, Erhan – Mayda, Serdar – Sevim Erol, Ayla                            70-75

Çorakyerler Lokalitesi Hystricidae Buluntuları

Hystricidae Findings from the Çorakyerler Locality

Derleme

Gümrükçü, Merve                                                                                                                               76-91

Neandertallerde Bitki Tüketimi

Plant Consuption in Neandertals

“Plant Consuption in Neandertals” (Tam Çeviri)

 

Rapor

Akıncıoğlu, N. Umut – Hancı, Hamit – Doğan, Yeşim – Sevim Erol, Ayla                             92-100

Olay Yerindeki İnsan İskeletlerinin Sistematik Analizi

Systematic Analysis of Human Skeletal Remains in Crime Scenes