Cilt 12.1 – Nisan 2018

İçindekiler

Baykan, Ceren

“Arkeolojik Buluntuların Koruma ve Onarımında Paraloid® B-72”                                                        1-9

Paraloid® B-72 in the Protection and Repair of Archaeological Finds

 Çokay Kepçe, Sedef

“Yeni Veriler Işığında Perge Macellumu Hakkında Gözlemler”                                                               10-20

Observations about the Perge Macellum in the light of new research

 Hınçal, Sibel – Gültekin, Timur

“9-19 Yaş Arasındaki Elit Yüzücülerde Biyolojik Saatin Performansa Etkisi”                                        21-34

The Effect of Biological Time on Performance in Elite Swimmers Between 9-19 Years

Turak, Özgür

“Boğa ve Trident: Poseidon’un Kökeni Üzerine Bir İnceleme”                                                                     35-48

Bull and Trident: an Investigation of the Origin of Posedion

 Yılmaz, Mesut – Tek, Sinan

“Antalya Yivli Minare ve Camisinin Restorasyon, Güçlendirme ve Zemin Etüt Çalışmaları”              49-72

Restoration, Reinforcement and Site Investigation Studies of the Yivli Minaret and its Mosque-Antalya