Cilt 11 Sayı 17 Kasım 2017

Cilt 11 Sayı 17 – Kasım 2017

İçindekiler

Aytek, A. İ.

Geometrik Morfometri     1-7

Geometric Morhpometrics

Çeker, D.

İnsan Kemiklerinin Analizi ve Adli Antropoloji’de Kimliklendirmede Önemi     8-13

Analysis of Human Bones and Its Importance For Human Identification in Forensic Anthropology

Mutlu, H.

Paleoantropoloji’nin Dayanılmaz Hafifliği: Hominin Meselesi     14-23

The Unbearable Lightness of Paleoanthropology: The Matter of Hominin

Sönmez Sözer, Ç. – Sevim Erol, A.

Antik Toplumlarda Görülen Diş ve Çene Patolojilerinin Antropolojideki Önemi     24-37

The Importance of Tooth and Jaw Pathologies in Ancient Populations in Anthropology

Tarhan, E.

Geç Miyosen Dönem Anadolu Suidleri     38-47

Late Miocene Suidae From Anatolia

Yavuz, A. Y. – Sevim Erol, A.

Miyosen Dönem Anadolu Fosil Lokaliteleri     48-54

Anatolian Fossil Localities from Miocene

Buruldağ, E.

Roma Kolonizasyon Sürecinin Parium’daki Siyasi Yansımaları     55-72

Political Reflections of the Process of Roman Colonisation in Parium

Bir cevap yazın