Ok Uçları Çalıştayı

MASROP E-Dergi’nin 2017 Ciltlerindeki Ok Ucu Çalıştayı Makaleleri

Prof.Dr. Elif Tül TULUNAY

Ok Uçları Çalıştayı Sunuş Metni       

MASROP E-Dergi Cilt 7

“Ok Uçları Çalıştayı Sözlü ve Poster Bildiri Özetleri (MASROP E-Dergi’de Yayınlanmayan)”,

MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 8, (2013) 2017

Oral and Poster Presentations Abstracts of Arrowheads Workshop (No Published in MASROP E-Dergi)        7-9

 Yağuzluk, H.,

“Batı Anadolu’da Ok Ucu Bulunan M.Ö. 1. Bin Merkezleri”,

MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 8, (2013) 2017

Centres in West Anatolia where Arrowheads are unearthed from 1st Millennium B.C.                                     10-12

Köseoğlu, F. N.,

“Hellen Dünyasında Ok, Yay ve Okçuluk”,

MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 8, (2013) 2017

Arrow, Bow and Archery in Hellenic World                                                                                                                     13-26

Baysal, A.,

“Kafamda ‘’UÇ’’uk Bir Fikir Var: Arkeolojide Teknolojik Açıdan Yaratıcılık”,

MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 9, (2013) 2017

There’s a ‘pointed’ idea in my head: inventiveness in archaeology from a technological perspective          27-41

Baykan, C.,

“Kovanlı Ok Uçlarının Koruma ve Onarımında Organik Malzeme Tespiti”,

MASROP E-Dergi Cilt 7 Sayı 9, (2013) 2017

Organic Material Detection at the Conservation of Socketed Arrowheads                                                           42-50

 

MASROP E-Dergi Cilt 8

Dardeniz, G.,

“M.Ö. II. ve I. Bin Ok Uçlarında Arkeometrik Bulgular”,

MASROP E-Dergi Cilt 8 Sayı 10, (2014) 2017

Archaeometric Findings at Arrowheads of the Second and First Millennium B.C.                                              7-17

Güder, Ü.,

“Orta Çağ Demir Temren Örneklerinin Sertlik Değerleri ve Sertleştirme Yöntemleri”,

MASROP E-Dergi Cilt 8 Sayı 10, (2014) 2017

Hardness Values and Hardening Techniques of Medieval Arrowheads                                                                 18-25

Aslaner, O. D.,

“Yukarı Dicle Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Fırlatma Uçlarının Deneysel Çalışması”,

MASROP E-Dergi Cilt 8 Sayı 11, (2014) 2017

An Experimental Study on Pre-Pottery Projectile Points in Upper Tigris Basin                                                 26-45

Özdemir, M. A. – Işıklı M.,

“Van Ayanis Kalesinden Ele Geçen Ok Uçları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”,

MASROP E-Dergi Cilt 8 Sayı 11, (2014) 2017

A General Evaluation On The Arrow-Heads Discovered At Ayanis Castle in Van                                               46-62

 

MASROP E-Dergi Cilt 9

Yalçıklı, D.,

“Demir Çağı’nda Batı Anadolu’dan Tunç Ok Uçları: Üretim Tekniklerindeki Değişim”,

MASROP E-Dergi Cilt 9 Sayı 12, (2015) 2017

Bronze Arrowheads from Western Anatolia in The Iron Age: Changs in Their Production Technique            7-17

Baykan, D.,

“Nif Dağı Kazısı Karamattepe ve Ballıcaoluk’ta Bulunan Ok Uçları”

MASROP E-Dergi Cilt 9 Sayı 12, (2015) 2017

Arrowheads Found at Nif Mountain Karamattepe and Ballıcaoluk Excavations                                                 18-40

Zunal, O.,

“Klaros’ta Bulunan Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 9 Sayı 13, (2015) 2017

Arrowheads from Klaros                                                                                                                                                      41-53

Arslan, B. – Aybek, S. – Durak, E.,

“Metropolis’te Bulunan Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 9 Sayı 13, (2015) 2017

Arrowheads From Metropolis                                                                                                                                             54-73

 

MASROP E-Dergi Cilt 10

Baykan, D.,

“Allianoi’da Bulunan Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 10 Sayı 14, (2016) 2017

Arrowheads Uncovered at Allianoi                                                                                                                                      7-21

Türktüzün, M. – Oransay, A. – Ünan, S.

“Kütahya Müzesi Müdürlüğü Kurtarma Kazılarında Ele Geçen Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 10 Sayı 14, (2016) 2017

Arrowheads Uncovered at Kütahya Museums Excavations                                                                                      22-34

Yavaş, A.,

“Samsat Höyük Ortaçağ Temrenleri Konusunda İlk Tespitler”,

MASROP E-Dergi Cilt 10 Sayı 15, (2016) 2017

First Detections of Medival Arrowheads from Samsat Mound                                                                                 35-53

Baykan, D.,

“Nif Dağı Başpınar Kazılarında Ele Geçen Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 10 Sayı 15, (2016) 2017

Arrowheads Found at Nif Mountain Başpınar Excavations                                                                                      54-62

 

MASROP E-Dergi Cilt 11

Aygör, E.,

“Konya Gevale Kalesi Kazılarında Bulunan Ok Uçlarının Değerlendirilmesi”,

MASROP E-Dergi Cilt 11 Sayı 16, 2017

Evaluation of Arrowheads Uncovered in Konya Gevale Castle Excavations                                                           7-24

Oktay Çerezci, J. Ö.,

“Göktürk Devri Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 11 Sayı 16, 2017

Arrowheads of Gokturk Period                                                                                                                                           25-44

Novrozlu, A.,

“Kafkasya’da Bulunmuş Bronz Çağı Ok Uçları ve Yakın Doğu’daki Paralelleri”,

MASROP E-Dergi Cilt 11 Sayı 16, 2017

Caucasian Arrowheads and Their Near Eastern Parallels in the Bronze Age                                                   45-56

Atik, N.

“Heraion Teikhos Kazılarında Bulunan Ok Uçları”,

MASROP E-Dergi Cilt 11 Sayı 16, 2017

Arrowheads Found During Excavations in Heraion Teikhos                                                                                57-76

MASROP E-Dergi’nin 2017 Ciltlerindeki Ok Ucu Çalıştayı Makaleleri” için bir yorum

  1. Değerli Yazarımız,
    Uzun bir aradan sonra yeniden elektronik yayın hayatına dönen MASROP E-Dergi’nin, ULAKBİM’in yayınlanmasını talep ettiği geçmişten eksik kalan beş cilde ait dokuz sayısı, sizin de katkılarınızla tamamlanmıştır. Tüm sayılarımıza ve yenilenmekte olan sayfamıza 26 Nisan’dan itibaren http://masrop.org/# adresinden ulaşılmaktadır. Ok Uçları Çalıştayı’nda sunularak yayına teslim edilen ve doğrudan ok uçlarıyla ilişkili diğerleri ile 19 makale ve 1 özetler topluluğu, toplamda 5 cilt ve 9 sayıya bölünmüş olarak yayınlanmasının yanı sıra “Ok Uçları Çalıştayı Özel” sekmesinden de toplu olarak ulaşılacaktır. Ekte 2017’de yayınlanan tüm ok ucu makalelerini alfabetik olarak iletiyorum.
    Ulusal hakemli e-dergimiz, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı için ODİS’te izlenmekte; Ağustos 2009’dan itibaren Ebsco tarafından taranmaktadır. E-dergimiz, Nisan ve Kasım aylarında yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır.
    Ticari olmayan ve ücretsiz erişime açık e-dergimizde yayınlanan makalelerin yazarlarından, kişisel akademik sayfalarında (örneğin academia.edu, researchgate.net, üniversite kişisel sayfa gibi) pdf’in doğrudan yüklenmesi yerine derginin kendi sitesindeki (http://masrop.org/#) makalesine özel uzantının paylaşılması beklenmektedir. Dergi erişimi, alan değişikliği gibi teknik bir problem yaşanmadığı sürece paylaşımların dergi üzerinden uzantıyla yapılması en doğrusudur.
    Bundan sonraki sayılarımıza da katkılarınızı bekler, sağlıklı, aydınlık ve başarılı günler dilerim. Saygılarımla…

Bir cevap yazın