Cilt 11 Sayı 16, 2017

Cilt 11 Sayı 16 Nisan 2017

İçindekiler

Erkan AYGÖR
“Konya Gevale Kalesi Kazılarında Bulunan Ok Uçlarının Değerlendirilmesi”,
Evaluation of Arrowheads Uncovered in Konya Gevale Castle Excavations 7-24

Anahtar Kelimeler: Orta Çağ, Gevale Kalesi, Ok Ucu Tipolojisi

Makale Linki…
J. Özlem Oktay Çerezci
“Göktürk Devri Ok Uçları”,
Arrowheads of Gokturk Period 25-44

Anahtar Kelimeler: Göktürk Devri, ok ucu, ıslıklı ok, demir, savaş

Makale Linki…
Aziz Novruzlu
“Kafkasya’da Bulunmuş Bronz Çağı Ok Uçları ve Yakın Doğu’daki Paralelleri”,
Caucasian Arrowheads and Their Near Eastern Parallels in the Bronze Age 45-56

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kafkasya, Yakın Doğu, Ok Uçları, Kanatlı Ok Uçları, Kalıplar

Makale Linki…
Neşe ATİK
“Heraion Teikhos Kazılarında Bulunan Ok Uçları”,
Arrowheads Found During Excavations in Heraion Teikhos 57-76

Anahtar Kelimeler: Çift kanatlı ok ucu, Üç kanatlı ok ucu, Mahmuzlu ok ucu, Kovanlı ok ucu, Uzun /kısa saplamalı ok ucu

Makale Linki…

Bir cevap yazın