1. cilt 10

Cilt 10 Sayı 14-15 2016 (2017)

İçindekiler

Daniş Baykan

“Allianoi’da Bulunan Ok Uçları”,
Arrowheads Uncovered at Allianoi 7-21

Anahtar Kelimeler: Allianoi, Metal, Ok ucu, Roma İmparatorluk Dönemi, Geç Antik Çağ

Makale Linki…

Metin Türktüzün, Alptekin Oransay, Serdar Ünan
“Kütahya Müzesi Müdürlüğü Kurtarma Kazılarında Ele Geçen Ok Uçları”,
Arrowheads Uncovered at Kütahya Museums Excavations 22-34

Anahtar Sözcükler: Kütahya, Ok ucu, Erken Tunç Çağı, Ortaçağ, Doğu Roma İmparatorluğu

Makale Linki…

Alptekin YAVAŞ
“Samsat Höyük Ortaçağ Temrenleri Konusunda İlk Tespitler”,
First Detections of Medival Arrowheads from Samsat Mound 35-53

Anahtar Kelimeler: Temren, Anadolu Selçuklu, Samsat, Kazı

Makale Linki…

Daniş Baykan
“Nif Dağı Başpınar Kazılarında Ele Geçen Ok Uçları”,
Arrowheads Found at Nif Mountain Başpınar Excavations 54-62

Anahtar Kelimeler: Nif Dağı, Başpınar, Metal, Ok ucu, Geç Antik Çağ

Makale Linki…

Bir cevap yazın