Cilt 9 Sayı 12-13, 2015 (2017)

İçindekiler

Derya YALÇIKLI
“Demir Çağı’nda Batı Anadolu’dan Tunç Ok Uçları: Üretim Tekniklerindeki Değişim”,
Bronze Arrowheads from Western Anatolia in The Iron Age: Changs in Their Production Technique 7-17

Anahtar kelimeler: Demir Çağı, ok ucu, tunç, Erythrai, Smyrna

Makale Linki…

Daniş BAYKAN
“Nif Dağı Kazısı Karamattepe ve Ballıcaoluk’ta Bulunan Ok Uçları”
Arrowheads Found at Nif Mountain Karamattepe and Ballıcaoluk Excavations 18-40

Anahtar Kelimeler: Nif Dağı, Karamattepe, Ballıcaoluk, Bronz ok ucu, Demir ok ucu

Makale Linki…

Onur Zunal
“Klaros’ta Bulunan Ok Uçları”,
Arrowheads from Klaros 41-53

Anahtar Kelimeler: Klaros, Kutsal Alan, Ok Ucu, Sunu, Tahrip Tabakası

Makale Linki…

Burak Arslan, Serdar Aybek, Ebru Durak
“Metropolis’te Bulunan Ok Uçları”,
Arrowheads From Metropolis 54-73

Anahtar Kelimeler: Metropolis, İonia, Ok Ucu, Ok Mancınığı, Bronz.

Makale Linki…

 

Bir cevap yazın