1. cilt 8

Cilt 8 Sayı 10-11, 2014 (2017)

İçindekiler

Gonca Dardeniz
“M.Ö. II. ve I. Bin Ok Uçlarında Arkeometrik Bulgular”,
Archaeometric Findings at Arrowheads of the Second and First Millennium B.C. 7-17

Anahtar kelimeler: Ok ucu, Tarsus Gözlükule, Geç Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik-Roma dönemi, bakır ve bakır alaşımları, kurşun

Makale Linki…
Ümit Güder
“Orta Çağ Demir Temren Örneklerinin Sertlik Değerleri ve Sertleştirme Yöntemleri”,
Hardness Values and Hardening Techniques of Medieval Arrowheads 18-25

Anahtar Kelimeler: Temren, Arkeo-metalürji, Mikro-sertlik, Demir İşçiliği, Teknoloji Tarihi

Makale Linki…
Okan Doğuhan Aslaner
“Yukarı Dicle Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Fırlatma Uçlarının Deneysel Çalışması”,
An Experimental Study on Pre-Pottery Projectile Points in Upper Tigris Basin 26-45

Anahtar Sözcükler: Yukarı Dicle Havzası, Neolitik Çağ, Fırlatma uçları, Deneysel Arkeoloji, Yay ve Ok

Makale Linki…
Mehmet Ali Özdemir, Mehmet Işıklı
“Van Ayanis Kalesinden Ele Geçen Ok Uçları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”,
A General Evaluation On The Arrow-Heads Discovered At Ayanis Castle in Van 46-62

Anahtar Kelimeler: Urartu, Ayanis Kalesi, Bronz Ok Uçları, Demir Ok uçları, Mekânsal Dağılım

Makale Linki…

Bir cevap yazın