Cilt 18 Sayı 1 NİSAN 2024

MASROP E-Dergi Künye ii
MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board iii
MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board iv
İçindekiler v
Editörden vi
Araştırma Makalesi
 
Kenan Eren
Yerelden Küresele: Arkaik İonia Kutsal Alanları ve Akdeniz Dünyası From Local to Global: Archaic Ionian Sanctuaries and the Mediterranean World  
1-15
Pınar Gök – Can Şakir Binan
Düz Atkılı Ahşap Köprüler Bağlamında Kula Deresi Köprüsü Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation on the Kula Stream Bridge in the Context of Wooden Beam Bridges  
16-47
Bahar Oğuş
Ikhnoarkeolojik Yaklaşımın Klasik Arkeolojide Kullanım Örnekleri
Instances of Employment of the Ichnoarchaeological Approach in Classical Archaeology    
48-59