Cilt 17 Sayı 2 KASIM 2023

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye ii
MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board iii
MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board iv
İçindekiler v
Editörden
İthaf Dr. Adil Özme
vi vii
Araştırma Makalesi  
Bengü Cennet Coşkun Mitolojik Bir Sahne Olarak
Thebai
Thebai As A Mythological Scene  
1-13
Araştırma Makalesi  
Sinem Güzel Yıldırım Emesa’lı Güneş Tanrısı’nın Kutsal Taşı: Küçük Asya Sikkelerinde Emesa Baetylosları
Sacred Stone of the Emesa Sun God: Emesa Baetyloi on Asia Minor Coins  
14-32