Cilt 17.1 Nisan 2023

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye ii
MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board iii
MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board iv
İçindekiler v
Editörden vi
Araştırma Makalesi  
Mehmet TEKOCAK, İpek SAHAR Anemurium 2018-2021 Yılı Kazılarında Bulunan Bir Grup Pişmiş Toprak Kandil A Group of Terracotta Lamps found during the 2018-2021 Excavations at Anemurium 1-19
   
Kitap / Yayın Tanıtımı  
Halil ÖZKAN Kitap Tanıtımı;Paul Stephenson, Yeni Roma Doğu’daki Roma İmparatorluğu (395-700), Çev. B. Bayram, Kronik, İstanbul, 2023, + 525 sayfa + 30 Figür, 30 Levha, 14 Harita, Karton kapak, ISBN: 9786256989245 20-21