Cilt 16 Sayı 2 Kasım 2022

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye                                                                                                    ii

MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board                                                            iii

MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board                                           iv

İçindekiler                                                                                                                             v

Editörden                                                                                                                              vi

Araştırma Makalesi

Erhan Tarhan, Alper Yener Yavuz, Ahmet İhsan Aytek, Büşra Aladağ, M. Cihat Alçiçek           1-13

İnegöl (Bursa) Paleontolojik Yüzey Araştırması: İlk Sonuçlar

The Preliminary Results of the Paleontological Surface Survey in İnegöl

Alper Yener Yavuz, Ahmet İhsan Aytek, Esra Hilal Kaya, Büşra Aladağ                         14-30

Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemine Stratonikeia ve Lagina İnsanları

Stratonikeia and Lagina Humans from Early Bronze Age to Byzantine Period