Cilt 16 Sayı 1 Nisan 2022

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye                                                                                      ii

MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board                                           iii

MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board                      iv

İçindekiler                                                                                                              v

Editörden                                                                                                                vi

Araştırma Makalesi

İpek Dağlı                                                                                                              1-15

The Representation of Versatility: A Possible Role of Aphrodite in Perge

Çok yönlülüğün temsili: Perge’de Aphrodite’nin Olası Bir Yönü

Melih Gül                                                                                                              16-28

Antik Çağ’da Styloslar ve Nif Dağı Kazısı Örnekleri

Styli in Antiquity and Examples from the Nif Mountain Excavation

Ömer Can Yıldırım                                                                                              29-41

Mysia’dan Bir Grup Knidos Aphroditesi Tipinde Pişmiş Toprak Heykelcik

A Group of Knidian Aphrodit-Type Terracotta Figurines from Mysia

Kitap / Yayın Tanıtımı

Sevtap Gölgesiz Karaca                                                                                       42-45

Kitap Tanıtımı; Tarih Öncesinden Cumhuriyete EDİRNE Üzerine Araştırmalar, Editör: Ergün Karaca, Trakya Üniversitesi Yayın No: 269, 2021, ön sayfalar+512 sayfa, Karton kapak, ISBN: 978-975-374-313-6

Nuray Pehlivan                                                                                                     46-47

Yayın Tanıtımı; Popüler Arkeoloji E-Dergisi “ArkeoDuvar”

Haber / Takdim / Duyuru

Fatma Nihal Köseoğlu                                                                                        48-49

Haber; İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı – 19

Basın Açıklaması;                                                                                                50-51

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 21.03.2022 tarihli Basın Açıklaması: Darphane-İ Amire Binaları İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni Tamamlar

Basın Açıklaması;                                                                                               52-54

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 11.04.2022 tarihli Basın Açıklaması: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Müzelerin Yönetiminin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Devredilebilmesine İlişkin Kararname Değişikliği

Duyuru;                                                                                                                     55

“Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu”