Cilt 15 Sayı 2 Kasım 2021

İçindekiler

MASROP E-Dergi Künye                                                                                                    ii

MASROP E-Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board                                                        iii

MASROP E-Dergi Hakem Danışma Kurulu / Advisory Board                           iv

İçindekiler                                                                                                                             v

Editörden                                                                                                                              vi

Araştırma Makalesi

Dicle Kaya Derinoğullu                                                                                                       1-11

Köprü Mühendisleri Olarak Roma Lejyonları: İmparatorluğun Doğu Sınırındaki Köprü Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme

The Roman Legions As Bridge Engineers: A Review Of Examples Of Bridges On The Empire’s Eastern Border

Derleme Makale

Mehmet Altun                                                                                                                      12-23

Yukarı Mezopotamya Tarihöncesi Toplumlarının Kültürel Etkileşim ve İletişimine Dair Kuramların Antropolojik Bağlamı

The Anthropological Context of Theories on the Cultural Interaction and Communication Methods of Prehistoric Societies in Upper Mesopotamia

Yaşar Özrili- Ayşenur Sezgin Özrili                                                                                    24-37

Kültürel Mirasın Simgesel Öğeleri: Müze İşlevi Kazandırılan Sağlık Kurumlarına Örnekler

Symbols Of Cultural Heritage:

Examples of Health Institutions Functioning as Museums

Kitap Tanıtımı

Atilla Batmaz                                                                                                                    38-40

London, Gloria, Wine Jars and Jar Makers of Cyprus: The Ethnoarchaeology of Pitharia, Astrom Editions, Nicosia, Kıbrıs, 2020, xxii+218 sayfa, Sert kapak, ISBN: 978-9925-7455-5-5